Informācija

2 Tesaloniķiešiem 3:3 Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.

Ebrejiem 11:1 Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.

Romiešiem 4:20 Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā.


Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus:
10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai
20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lūgšana

Kategorija:

Labās ziņas