Informācija

Mācītājas Līgas Gleškes iedrošinājuma, atgādinājuma un uzmundrinājuma vārdi draudzei.

Kategorija:

Labās ziņas