Informācija

Kāpēc ir vajadzīga draudze? | Dāvids Gleške | 09.05.2014.

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien mēs ejam uz darbu, sestdien paliekam mājās, bet svētdien liela daļa cilvēku iet uz DRAUDZI?

Kāpēc viņi to dara? Kāpēc man to vajadzētu darīt? Kāpēc draudze ir vajadzīga?

Dod Dievam iespēju izglābt savu dvēseli – mūžīgi! izmaini savu priekštatu par draudzi ne kā citi to redz, bet kā to vari ieraudzīt – tu pats! Iespēja uzzināt kaut ko jaunu, pat ja tev ir grūti pieņemt, ka Jēzus kristus nomira par taviem grēkiem.

Ģimenes vērtības, bērnu audzināšana, bizness, ekonomikas tendences, veselība, dzīves jēga

Kāpēc kristietim vajadzīga draudze? Tā ir garīga ģimene – draudze nav tikai ēka vai vieta, kur satiekas vientuļi cilvēki? Dieva draudze ir ģimene – to raksturo vārds – sadraudzība. Tā ir vieta, kurā tu garīgi audz. Bībele Dieva vārdu sauc par garīgu ēdienu – un draudzē mēs tiekam pabarotie tieši ar to. Tā ir vieta, kur mums palīdz augt Dieva vārda atziņā. Un lai gan Dieva vārdu mums jālasa katru dienu, ir lieliski un motivējoši, ja vismaz reizi nedēļā mēs varam aiziet uz restorānu… draudze – garīgs restorāns… mēs tikām radīti, lai kopīgi pielūgtu un slavētu Dievu…

Twitter: http://twitter.com/davidsgleske
FB: https://www.facebook.com/davids.gleske

Ja ir kāda tēma, kuru vēlies labāk izprast, tad raksti [email protected] un iespējams, ka nākamais video būs veltīts tieši tev!