Informācija

11.01.2014.

Vārds „evaņģēlijs” tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „labā ziņa”.
Musdienās šis vārds nav zaudējis nozīmi, un tiek lietots apzīmējot ziņu kas ir pārāk laba lai tai noticētu. Un liela daļa cilvēku ir uzdrošinājusies tai ticēt. Evaņģēlijs – labā ziņa par to ko Dievs ir paveicis sava Dēla personā – Jēzus dzīve, nāve un augšāmcelšanās un mūžīgā dzīvība– nodrošinājums grēku piedošanai katram, kurš tic Jēzum kā savam Kungam un Glābējam.

Twitter: http://twitter.com/davidsgleske
FB: https://www.facebook.com/davids.gleske

Ja ir kāda tēma, kuru vēlies labāk izprast, tad raksti [email protected] un iespējams, ka nākamais video būs veltīts tieši tev!

Dāvids Gleške