Informācija

24.05.2013.

Vai Dievs grib dziedināt? Vai Viņš var dziedināt? Jau pirmajās Bībeles grāmatās Dievs sevi atklāj kā JEHOVAH RAFA (latv. val. – Tas Kungs tavs ārsts jeb Dievs, kas dziedina) /2.Moz.15:26/.

Ķēniņš Dāvids aptuveni 1000 gadus pirms Kristus raksta: „Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas;”/Ps.103:3/

No Dieva nāk vienīgi veselība, dziedināšana un labklājība… kāda bija Jēzus misija…

Twitter: http://twitter.com/davidsgleske
FB: https://www.facebook.com/davids.gleske

Ja ir kāda tēma, kuru vēlies labāk izprast, tad raksti [email protected] un iespējams, ka nākamais video būs veltīts tieši tev!

Dāvids Gleške