Informācija

Kad mormoņu misionāri klauvē pie mūsu durvīm, vai satiek uz ielas, viņi apgalvo, ka ir kristieši, kas sludina Jēzu Kristu. Tomēr patiesība un viņu teiktais ir divas dažādas lietas. Kad biju ASV saskāros ar viņu mācību, bet apjautājoties noskaidroju, ka daudzi kristieši tiek piemānīti un pievienojas viņu kopienai, un vēlāk saprotot, kam īsti viņi tic, ir grūti tikt ārā. Šis video ir izveidots un publicēts, lai paceltu to gaismā un brīdinātu par viņu māniem. Jāpiebilst, ka viņi ir ļoti jauki cilvēki, tikai tādi, kuri piemānīti un arī viņiem jādzird patiesība! Tad kā tas izskatītos, ja viņi būtu godīgi runājot par to, kam tic? Noskaidrosim to!