Informācija

Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums | 16.04.2017.

Nav iespējams pilnībā aptvert to Mīlestību, kas pie Golgātas krusta tika dāvāta cilvēcei. Nāves vara ir lauzta, ceļš pie Tēva atjaunots – Jēzus ir augšāmcēlies!

Lejupielādēt: Dievkalpojuma audio ieraksts (.mp3)