Informācija

Bez maksas saņēmuši, bez maksas dodiet! | Vilnis Gleške | 19.05.2013.

Kad tu pieņēmi Jēzu savā sirdī, tu saņēmi tik daudz! Ieraugi ticībā, kas tev ir dots un lieto to, lai aizsniegtu un dotu no tā citiem cilvēkiem.