Informācija

Ejam talāk… | Vilnis Gleške | 26.01.2014.

Kā mēs varam teikt, ka mīlam Dievu, kuru neesam redzējuši, ja nemīlam brāļus un māsas, kas ir mums blakus? Mēs neesam ideālie vienpatņi, kas ieklīduši neperfektā draudzē. Mēs visi esam cilvēki ar atšķirīgu domāšanu un raksturu, bet, tajā pašā laikā vienoti, jo mums ir viens Dievs Tēvs.
Mīlēt Dievu – nozīmē mīlēt brāli un māsu, kas ir mums blakus. Pieņemt un apklāt viņu nepilnības, palīdzēt un būt atsaucīgam. Dievs ceļ Savu draudzi, un tā ir dāvana mums katram! Tik daudzi nenovērtē draudzes spēku, bet tikai turoties kopā, kas nozīmē – nolikt malā savu egoismu un paskatīties uz citu vajadzībām, mēs varam paveikt brīnumu, ko Dievs ir paredzējis gan mūsu zemei, gan katra personīgajā dzīvē. Augstākais bauslis ir – mīli Dievu, un otrs tam līdzīgs, – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Dievs neprasa no mums neko tādu, ko nebūtu mums iedevis. Viņš savu mīlestību ir izlējis mūsu sirdīs!
Mums, draudzei, ir jāiet tālāk Viņa Mīlestībā …