Informācija

Izlaušanās | Guy Peh | 14.04.2013.
Ticība uzvar bailes. Paļaujies uz to, ko saka Dievs, nevis uz to, ko tu redzi. Dievs ir klātesošs visos tavos dzīves posmos – pagātnē, tagadnē, nākotnē. Bailes var uzvarēt nevis bēgot no tām, bet konfrontējot tās.