Informācija

Kāds tēvs, tādi bērni | Līga Gleške | 16.02.2014.

Ir tik viegli ieraudzīt otra nepilnības, neizdarības un kļūdas, un ir tik viegli par to pastāstīt vēl kādam. Bet mēs esam nākuši no Dieva, mūsos ir Dieva daba, Viņš radīja mūs pēc sava tēla un līdzības, tieši tāpēc vajadzētu būt viegli otrā ieraudzīt nevis nepilnības, bet tieši to labo, ko Tēvs katrā no mums ir ielicis. Nav runa par grēkiem, kuri mums būtu kātram jāuzrāda, bet gan par tām neveiksmēm un kļūdām, kuras mēs spējam apklāt, nestāstot par tām citiem, bet patiesi mīlēt vienam otru. Tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina  – būt tādiem, kāds Viņš ir. Kāds Tēvs, tādi bērni.

1 Komentārs

  • ticīgais 6 years ago

    Līga, Jēzus jau ir Vecās derības grāmatā, tāpēc Mozus spēja uzticēties. Mozus sastapās ar Jēzu pie degošā ērkšķu krūma