Informācija

Lai uzvarētu milzi | Guy Peh (ASV) | 06.04.2014.

Katra cilvēka dzīvē ir kāds “milzis”, kas stāv ceļā Dieva svētībām, uzvarai cilvēka dzīvē, ceļā apsolītajai zemei – tā var būt gan dziedināšana, gan finansiāla izlaušanās vai jebkura cita svētība, ko Dievs tev ir paredzējis. Ceļš uz tavu apsolīto zemi būs cīņa, bet tev jāatceras, ka tu neesi viens šajā cīņā, jo Dievs ir Tas, kas karo Savu bērnu cīņas, un Viņš to dara pārdabiskā veidā! Tāpēc uzturi labas attiecības ar savu Debesu Tēvu un uzdrošinies lūgt pārdabiskas, lielas lūgšanas – lūgšanas, kas sniedzas ārpus cilvēku saprašanas, ārpus fizikas likumiem, ja tas ir vajadzīgs. Jebkurš tavs pretinieks ir arī Dieva pretinieks. Esi gatavs cīnīties, zinot, ka Dievs ir tavā pusē un palīdzēs. Dievs tev ir devis apsolīto zemi, bet ja tu necīnīsies, tu to nedabūsi. Neskaties uz “milžiem” savas dzīves ceļā, bet skaties uz savu vareno Dievu, un tu “milžus” uzvarēsi!