Informācija

Lūdzu, pārliecini mani! | Vilnis Gleške | 21.03.2021.

Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums. Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. Jāņa 16:7-8 Vai tu sevi redzi tādu, kā Dievs par tevi runā savā Vārdā? Lūdz, lai Dievs pārliecina tevi vēl vairāk uzticēties Viņam, un ieraugi, cik tas ir fantastiski būt sadraudzībā ar Svēto Garu.

Klausies dievkalpojumus audio formātā Spotify un podkāstu aplikācijās.
Lejupielādē audio: Dievkalpojuma audio ieraksts (.mp3)