Informācija

Man ir dots prieka avots! | Vilnis Gleške | 28.04.2013.

Tev ir dots pats lielākais prieka avots, kāds ir iedomājams! Tu vienmēr vari smelt patiesu prieku Dievā.