Informācija

Paliec žēlastībā! | Vilnis Gleške | 09.06.2013.

Lai arī cik izglītoti mēs būtu Dieva Vārdā, mums ir grūti aptvert kādu dārgu Pestīšanas darbu Dievs Golgātā mūsu dēļ izdarīja.