Informācija

Stipra ģimene, vesela valsts! | Vilnis Gleške | 12.05.2013.

Stipras ģimenes veido stipru valsti. Ģimene ir Dieva brīnums. Ja ģimene ir vienota garā, tā ir nesalaužama. Šodien tik ļoti ir nepieciešamas stipras ģimenes.