Informācija

Vai Kristus tevi pazīst? | Vilnis Gleške | 27.04.2014.

Vai tu esi laimīgs? Jautājums uz kuru nav daudz atbilžu variantu. Bet, ja pajautā – kāpēc? Tad izskan ļoti daudz un dažādu atbilžu variantu. Bet vai tu joprojām būtu laimīgs, ja to visu, ko minēji, kas padara tevi laimīgi, noņemtu nost? Vai tu joprojām būtu laimīgs? Vai tevī joprojām būtu miers un pilnīga paļāvība uz Dievu? Vai joprojām uzskatītu sevi par vērtīgu? Tava vērtība nav tajā, kas tev pieder vai tavos darbos! Tava vērtība ir attiecībās ar Dievu. Dievs tevi mīl! Un viss, kas tev ir vajadzīgs, lai parādītu savu mīlestību uz Dievu, ir pavadīt laiku ar Viņu, lasīt Bībeli un lūgt Svētajā Garā. Ja tu tikai dari, dari, dari (it kā priekš Tā Kunga), bet nemaz neieej Viņa troņa zālē, vai Kristus tevi pazīst? Otru mēs iepazīstam pavadot kopā laiku, nevis tikai darot cita darbus.

“Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis…” Vai Kristus tevi pazīst?