Informācija

Viss piedots | Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums | Vilnis Gleške | 20.04.2014.

Nav iespējams pilnībā aptvert to Mīlestību, kas pie Golgātas krusta tika dāvāta cilvēcei. Visums nekad neko tādu nebija piedzīvojis – vislielāko Piedošanu un pilnīgāko Salīdzināšanu! Tā bija visas Radības sensācija, sprādziens galaktikā – kad nāve tika uzvarēta, un atjaunots ceļš pie Dieva ikvienam. Jēzu nespēja apturēt ne pūļa asinskāre, ne sitienu krusa, ne nicinājuma spļāvieni, ne reliģiskā naida mestie akmeņi. Viņš redzēja mani un tevi – mūsu dzīves, mūsu sirdis un nākotni.
Un Viņš zināja, ka MUMS to VAJAG…