Informācija

ATMODAS vakars kopā ar īpašo viesi Danielu Fiļimonovu. Spēcīga slavēšana un pielūgšana, iedvesmojoša uzruna, personīgas aizlūgšanas, sadraudzība ar citiem jauniešiem un jaunajiem pieaugušajiem.

Mūs visus vieno vēlme redzēt, kā mūsu līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, Viņam darbodamies caur katru no mums.

Kategorija:

Jaunieši