Informācija

Draudzes “Prieka Vēsts” nozīmīga sastāvdaļa ir mazās grupas. Šajā raidījumā Andris, Undīne un Dāvids runāja par un ap mazajām grupām.

Mēs esam draudzes Prieka Vēsts jaunieši un jaunie pieaugušie, kurus nedefinē vecums, bet degsme par Jēzu, mūsu draudzi un pilsētu. Kalpošanas vīzija ir redzēt, kā līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, Viņam darbodamies caur katru no mums.

Vairāk par PVJ:
pvj.lv

Seko mums:
facebook.com/pvjriga
instagram.com/pvjriga/

Kategorija:

Jaunieši