Informācija

Jēzus ir Kungs | no cikla “JĒZUS” #6
Līga Gleške

Viss pastāv Viņā, un Dievs visu ir nolicis zem Viņa kājām. Viņš ir galva visām varām un spēkiem. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Jēzus ir Kungs!

#1 Cilvēka Dēls, Dieva Dēls | no cikla “JĒZUS”

#2 Es Esmu | no cikla “JĒZUS”

#3 Jēzus un grēks | no cikla “JĒZUS”

#4 Jēzus un valstība | no cikla “JĒZUS”

#5 Jēzus un lūgšana | no cikla “JĒZUS”

Ja vēlies saņemt aizlūgšanu, raksti mums uz [email protected]

Seko mums:
http://www.facebook.com/priekavests
http://www.twitter.com/priekavests