Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Aleluja!”.

Lirika:
Aleluja

Slava Ķēniņam

Jēzus ir Kungs
Slava, lai Tam skan

Jēzus ir Kungs
O, Aleluja
Viņš ir mans glābējs
Un Viņš kungu Kungs