Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Atver, Kungs, manu sirdi”.

Atver, Kungs, manu sirdi,
Atdari acis man, Kungs,
Lai redzu Tevi!

Lai redzu Tevi augstībā
Gaismā, Tavas godības tronī,
Dod Savu spēku mums, Kungs,
Tev dziedam Svētais, Svētais, Svētais!

Svētais, svētais, svētais;
Svētais, svētais, svētais;
Svētais, svētais, svētais;
Ļauj redzēt Tevi!