Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Augstība, mūžības Ķēniņš”.

Lirika:
Augstība, Mūžības Ķēniņš
Jūru, debesis un zemi Tu radījis

Augstība, Mūžības Ķēniņš
Uzticamais vairogs un pestīšanas klints

Tevi mēs paaugstinām, Kungs Jēzu
Visi ceļi Tava Vārda priekšā locīsies

Tevi mēs paaugstinām, Kungs Jēzu
Nav neviena līdzīga Tev
Kungs Visvarenais