Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Es ticu savā sirdī”.

Lirika:
Es ticu savā sirdī
Ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls
Es ticu, ka Viņš augšāmcēlies
Lai mani izglābtu

Es ticu savā sirdī
Ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls
Es ticu, ka Viņš augšāmcēlies
Lai mani taisnotu

Lai mani taisnotu

Es Viņu apliecinu
Par savu Kungu
un Glābēju
Jēzus, mans Kungs
Viņš vada manu dzīvi uz debesīm

Jēzū Kristū, manā Kungā
un Glābējā
Man ir dzīvība
Enerģija, spēks atrisināt
Visas problēmas