Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Katru soli”.

Lirika:
Katru soli speru Tevī, Kungs,
Tu esi mans ceļš, Jēzu,
Katru brīdi Tevī dzīvoju.

Katru soli speru Tevī, Kungs,
Tu esi mans spēks, Jēzu,
Katru brīdi Tevī dzīvoju.

Žēlastība apņem mūs,
Kur vien raugos, redzu Tevi, Kungs!
Mīlestību saņemot,
Ak, mans Dievs, man grūti aptvert to.