Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Sauciet Tam Kungam”.

Lirika:
Mans Jēzu, mans Glābēj
Nav it neviens, kā Tu
Dienu pēc dienas vēlos tik vienu
Teikt Tavas mīlas brīnumu

Mans Glābējs, mans vairogs
Patvērums, klints un spēks
Lai katra elpa, viss, kas es esmu
Tevi pielūgt neapstāj

Sauciet Tam Kungam visa zeme, lai dzied
Vara un spēks,
Slava Ķēniņam vien
Kalni Tev klanās un jūra šalc
Tavam Vārdam atskanot

Mūžīgi mūžos es mīlēšu Tevi
Mūžīgi mūžos es pastāvēšu
Jo Tevī mans glābiņš
Mans stiprums un spēks vienmēr