Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Slavēts ir Tā Kunga Vārds”.

Lirika:
Tā Kunga Vārds ir
Mans stiprais tornis,
Kur taisnais dodas
Un tiek pasargāts

Svētīts ir tā Kunga Vārds,
Mūžīgi

Slavēts ir tā Kunga Vārds,
Mūžīgi

Godināts tā Kunga Vārds,
Mūžīgi