Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Svēts esi, Kungs”.

Lirika:
Svēts, svēts, svēts esi Kungs
Visa zeme Tavas godības pilna
Svēts, svēts, svēts esi Kungs
Tava roka kā allaž ir stipra

Svēts, svēts, svēts, svēts esi, Kungs

Svēts