Informācija

Dzīvā ticība | no cikla “Dieva Vārds & Ticības spēks” #2
Sludina Normunds Lemantovičs

“Ticība bez darbiem ir nedzīva.” Ticība vienmēr ir aktīva, tāpat kā sēkla sēta zemē, tā audzē asniņu. Dievs tev ir devis vērtīgu un labu sēklu – savu Vārdu, un lai tas izaugtu, tev ir jādarbojas. Meklē iespējas darīt to, ko Dievs uz tevi ir runājis. Dievs ir nomodā pār savu Vārdu, lai tas pieildītos, bet ja kaut kas nenotiek, tad aizķere nav pie Dieva. Tāpēc “esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji”!

Sējējs sēj Vārdu | no cikla “Dieva Vārds & Ticības spēks” #1

Seko mums:
http://www.facebook.com/priekavests
http://www.twitter.com/priekavests