Informācija

Jauniešu mācītāja Dāvida un mācītāja Viļņa Gleškes saruna ar Youtube un Facebook skatītājiem. Ko mēs varam mācīties no pavasara? Vai mācītājam ir azotē kāds smieklīgs joks? Mācītāja iedrošinājuma vārds šim laikam. Kā var saprast, kāds ir Dieva aicinājums manai dzīvei? Par ko mācītājam ļoti deg sirds? Kāpēc Jēzus atsevišķiem cilvēkiem aizliedza stāstīt par Viņa brīnuma darbiem? Vai mācītājs seko notikumiem Izraēlā? Kādā kalpošanā mācītājs kalpotu, ja nebūtu mācītājs? Kā piedzīvot Svētā Gara kristību? Vai vakcinēties, ja darbavieta to spiež darīt? Vai Bībelē ir kādi panti par ārpus zemes civilizācijām?

Kategorija:

Podkāsti