Kategorija: Mūzika

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Augstība, mūžības Ķēniņš | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Augstība, mūžības Ķēniņš". Lirika: Augstība, Mūžības Ķēniņš Jūru, debesis un zemi Tu radījis Augstība, Mūžības Ķēniņš Uzticamais vairogs un pestīšanas klints Tevi ...

Svēts esi, Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Svēts esi, Kungs". Lirika: Svēts, svēts, svēts esi Kungs Visa zeme Tavas godības pilna Svēts, svēts, svēts esi Kungs Tava roka kā allaž ir stipra Svēts, svēts, svēts...

Nāku es pie Tevis | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Nāku es pie Tevis ". Lirika: Nāku es pie Tevis ar pateicību Tavi brīnumi ir lieli Un mīlestība spēcīga Varens Tu Brīnišķīgs un varens Tu Nav neviena tāds kā Tu Nav...

Katru soli | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Katru soli". Lirika: Katru soli speru Tevī, Kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu, Katru brīdi Tevī dzīvoju. Katru soli speru Tevī, Kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, Katru br...

Mēs vēlamies Jēzu godināt | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Mēs vēlamies Jēzu godināt". Lirika: Mēs vēlamies, mēs vēlamies, Mēs vēlamies Jēzu godināt. Mēs vēlamies Jēzu godināt, Tā karogu augstu paceļot, Lai visi redz patiesī...

Katrs, kam slāpst | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Katrs, kam slāpst". Lirika: Katrs, kam slāpst, Lai nāk un dzer No avota, ko Jēzus dod. Kas tic uz Viņu un cer uz Viņu, Tas dzīvi mūžīgo iemantos. Aleluja Tevi slavējam

Drīz pilsēta mainīsies | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Drīz pilsēta mainīsies". Lirika: Drīz pilsēta mainīsies Ļaudis ies pa ielām un gavilēs Un jautās Tev, vai zini tu, ka Jēzus ir Kungs Jēzus ir Kungs Aleluja

Slavēts ir Tā Kunga Vārds | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Slavēts ir Tā Kunga Vārds". Lirika: Tā Kunga Vārds ir Mans stiprais tornis, Kur taisnais dodas Un tiek pasargāts Svētīts ir tā Kunga Vārds, Mūžīgi Slavēts ir tā ...

Tevi mīlu, Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Tevi mīlu, Kungs". Lirika: Tevi mīlu, Kungs, Tevi mīlu, Kungs, Tevi mīlu tagad es, Jo Tu mani atbrīvoji No visām rūpēm un izglābi Tevi slavēju, Tevi godinu, Tavu Vārd...

Pielūdzam Tevi, Dieva Jērs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Pielūdzam Tevi, Dieva Jērs".

Sauciet Tam Kungam | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Sauciet Tam Kungam". Lirika: Mans Jēzu, mans Glābēj Nav it neviens, kā Tu Dienu pēc dienas vēlos tik vienu Teikt Tavas mīlas brīnumu Mans Glābējs, mans vairogs Patv...

Aleluja, valda Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Aleluja, valda Kungs". Lirika: Aleluja, aleluja, aleluja Valda Kungs Aleluja, aleluja, aleluja Valda varenais Dievs Parādījis savu spēku Svinējis Viņš uzvaru Uzvar...

Nāc slavēsim | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Nāc slavēsim". Lirika: Nāc slavēsim, nāc dziedāsim Tam Kungam Viņa vaiga priekšā Ar gavilēm Nāc līksmosim, nāc dejosim Tam Kungam Viņa vaiga priekšā Ar gavilēm ...

Michael W. Smith koncerts Latvijā

2009. gada 29.maijā Michael W. Smith ar savu komandu 13 cilvēku sastāvā pirmo reizi sniedza koncertu Austrumeiropā. Koncerta laikā latviešu kautrīgā un, kā mums dažreiz šķiet, visai intravertā publika pārvērtās līdz n...

Slava Tev skan | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Slava Tev skan". Lirika: Slava Tev skan Slava Tev debesīs skan Slava pār zemi lai skan Slava šai svētajā vietā Jēzu, Jēzu, slava Tev lai skan

Jēzus ir Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Jēzus ir Kungs". Lirika: Jēzus ir Kungs un slavēju es To Jēzus ir Kungs un teicu es Viņu Lai mūsu dziesma lai mūsu dzīve Viņam tīkamāka kļūst

Aleluja! | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Aleluja!". Lirika: Aleluja Slava Ķēniņam Jēzus ir Kungs Slava, lai Tam skan Jēzus ir Kungs O, Aleluja Viņš ir mans glābējs Un Viņš kungu Kungs

Kā Vārdam ticēsi tu | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Kā Vārdam ticēsi tu". Lirika: Kā vārdam ticēsi tu? Dieva Vārdam ticēšu es Viņa Vārds teic dziedināts Viņa Vārds teic piepildīts Viņa Vārds teic esmu brīvs Viņa Vārd...

Tevi mīlam, Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Tevi mīlam, Kungs". Lirika: Tevi mīlam, Kungs Tava vaiga priekšā mēs atnākam Tu mūsu Dievs Tev slavu un godu pienesam Tava tauta mēs Ar prieku Tev mēs kalpojam ...

Svētais, o, Svētais Gars | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Svētais, o, Svētais Gars". Lirika: Svētais, o, Svētais, Svētais Gars Klusinu es savu sirdi, Lai Tu to aizskārt vari O, Svētais Gars pār mani nāc

1 no 1512345...Pēdējie »