Informācija

Dievs aicina mūs tuvāk pie sevis. Sadraudzība ar Dievu. Personīgas attiecības ar Dievu.