Informācija

Kā lai Dievs izdara izmaiņas, ja kristieši iet vienā straumē ar pasauli? Nedziedi līdzi pasaulei! Cilvēki ir izsalkuši pēc cerības. Esi tas, kurš sēj ticību, stiprus, iedrošinošus, labus vārdus. Stipriniet un dodiet cerību.