Informācija

Jēzus pamatā darīja divas lietas – mācīja un dziedināja. Kurš ir teicis, ka Jēzus ir izmainījies?