Informācija

Dievs visur mūs vada Kristus uzvaras gājienā. Lai kur arī šodien tu atrastos, vai zaļā pļavā, vai tuksnesī, arī tur Dievs tevi vada uzvaras gājienā. Viss evaņģēlijs ir labklājības evaņģēlijs. Ja pasaulē ir Glābējs, tad tas ir Jēzus Kristus. Ar savu spēku tu nevari uzvarēt, bet ar Kristus spēku tu esi uzvarējis.