Tagi: Līga Gleške

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Kāds tēvs, tādi bērni | Līga Gleške

Kāds tēvs, tādi bērni | Līga Gleške | 16.02.2014. Ir tik viegli ieraudzīt otra nepilnības, neizdarības un kļūdas, un ir tik viegli par to pastāstīt vēl kādam. Bet mēs esam nākuši no Dieva, mūsos ir Dieva daba, Viņš...

Vai mīlestība konfrontē? | Līga Gleške

Vai mīlestība konfrontē? | Līga Gleške | 08.12.2013. Mīlestība nav tikai balta un pūkaina... Patiesa mīlestība konfrontē! Tā stāv pretī netaisnībai un grēkam.

No tuksneša godībā? | Līga Gleške

No tuksneša godībā? | Līga Gleške | 21.11.2014. Vai tu dari visu, ko Dievs tev saka? Audz, attīsties, lieto ticību lietās, kur tev ir jāmainās.

Duetā ar Svēto Garu | Līga Gleške

Duetā ar Svēto Garu | Līga Gleške | 26.05.2013. Tas ir tik liels dārgums, ka Svētais Gars tevi apēno. Svētais Gars nespiež ar varu. Svētā Gara vadība lūgšanās.

Kā uzvarēt bailes? 3.lekcija

Baiļu mērķis ir ne tikai piespiest mums darīt to, ko mēs negribētu darīt, bet tās grib arī mūs paralizēt, lai mēs nedarītu to, kas mums ir jādara. Tās grib, lai mēs esam kūtri, klusiņi un paslēpušies. Bailēm līdzi nāk...

Kā uzvarēt bailes? 2.lekcija

Velns caur bailēm mūs var kontrolēt un turēt verdzībā, lai mēs nespētu izdarīt to, kas mums ir jādara. Bet labā ziņa, ka Jēzus Kristus mūs no tā ir darījis brīvus! Jēzus Kristus ir atsvabinājis visus, kas nāves baiļu ...

Kā uzvarēt bailes? 1.lekcija

Bailes ir tēma par kuru noteikti ir jārunā. Kristietis var būt efektīvs un uzvarētu ļauno tikai tad, ja Dieva Vārds paliek viņā. Ja Dieva Vārds paliek tevī, tu ļauno vienmēr uzvarēsi. Bailēm pretēja ir ticība. No Diev...

Rīta Brokastis – Ticība vienmēr runā!

Apliecināšanas nozīme kristieša dzīvē. Notiks tas, ko mēs runājam. Nākamo lietu pasludināšana. Regulāras lūgšanas. Lūgšana un Dieva Vārda sludināšana. Dieva darba darīšana.

Rīta Brokastis – Iepazīsti Dievu un prasi

Dievs aicina mūs tuvāk pie sevis. Sadraudzība ar Dievu. Personīgas attiecības ar Dievu.

Rīta Brokastis – Mēs varam palīdzēt

Kā lai Dievs izdara izmaiņas, ja kristieši iet vienā straumē ar pasauli? Nedziedi līdzi pasaulei! Cilvēki ir izsalkuši pēc cerības. Esi tas, kurš sēj ticību, stiprus, iedrošinošus, labus vārdus. Stipriniet un dodiet c...

Rīta Brokastis – Viņa roka nav par īsu

Mūsu nākotne ļoti lielā mērā ir atkarīga no mums pašiem. Dievam roka nav palikusi par īsu, lai palīdzētu. Nevelc svešu jūgu. Neseko bezdievīgo padomam. Nedzīvo kā pasaule! Nesēdi pāļātāju pulkā. Vai tavs pāļātāju pulk...

Rīta Brokastis – Nevilksim svešu jūgu

Uzņemies to jūgu, ko Tas Kungs tev ir devis. Krati nost no sevis neticības, kūtruma, drūmuma un dusmu jūgu. Uztici savas rūpes Dievam un Viņš gādās par tevi!

Rīta Brokastis – Ļauj Jēzum valdīt!

Lai Jēzus tavā dzīvē varētu valdīt, Viņam ir jābūt tavam Kungam. Tas nozīmē, ka mēs Viņam paklausām un rīkojamies, kā Viņš liek. Kristus autoritāte tavā dzīvē.

Rīta Brokastis – Kā iesākt rītu?

Rīti kopā ar Dievu. Palaid Dievu dienā pa priekšu. Vieglie un grūtie rīti. Regulāras lūgšanas. Dieva Vārda lasīšana.

Rīta Brokastis – Dieva likumi vēl joprojām darbojas!

Lai kādi arī būtu apstākļi, Dievs savu attieksmi, pozīciju un uzticību pret mums nemaina. Dieva likumi aizvien darbojas un Dieva Vārds ir nemainīgs.

Rīta Brokastis – No mācītāja sirds!

Noliec nastu pie Kristus kājām. Lūdziet par saviem brāļiem un māsām, īpaši par tiem, kas ir grūtā situācijā. Pacel savu ticības līmeni un mērķus.

Rīta Brokastis – Meklē Kungu vienmēr

Meklē Kungu ne tikai par sevi. Paliatīvā aprūpe. Dieva mīlestība caur praktiskiem darbiem.

Rīta Brokastis – Sveiciens Augšāmcelšanās svētkos!

Tie, kas ir Kristu ir augšāmcēlušies, lai domā par lietām, kas nāk no augšas.

Rīta Brokastis – Mūsu spēks Kristus nāvē!

Ar Kristu esam miruši, bet līdz ar Viņu arī augšāmcelti.

Rīta Brokastis – Svētīsim sevi Tam Kungam!

Dieva meklēšanas un sevis pārbaudīšanas laiks. Svētdzīve. Nodošanās Kristum. Līdz ar Kristu esam miruši, tādēļ kopā ar viņu arī ceļamies jaunai dzīvei.