Tagi: Vilnis Gleške

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Rīta Brokastis – Ticība vienmēr runā!

Apliecināšanas nozīme kristieša dzīvē. Notiks tas, ko mēs runājam. Nākamo lietu pasludināšana. Regulāras lūgšanas. Lūgšana un Dieva Vārda sludināšana. Dieva darba darīšana.

Rīta Brokastis – Iepazīsti Dievu un prasi

Dievs aicina mūs tuvāk pie sevis. Sadraudzība ar Dievu. Personīgas attiecības ar Dievu.

Rīta Brokastis – Mēs varam palīdzēt

Kā lai Dievs izdara izmaiņas, ja kristieši iet vienā straumē ar pasauli? Nedziedi līdzi pasaulei! Cilvēki ir izsalkuši pēc cerības. Esi tas, kurš sēj ticību, stiprus, iedrošinošus, labus vārdus. Stipriniet un dodiet c...

Rīta Brokastis – Viņa roka nav par īsu

Mūsu nākotne ļoti lielā mērā ir atkarīga no mums pašiem. Dievam roka nav palikusi par īsu, lai palīdzētu. Nevelc svešu jūgu. Neseko bezdievīgo padomam. Nedzīvo kā pasaule! Nesēdi pāļātāju pulkā. Vai tavs pāļātāju pulk...

Rīta Brokastis – Nevilksim svešu jūgu

Uzņemies to jūgu, ko Tas Kungs tev ir devis. Krati nost no sevis neticības, kūtruma, drūmuma un dusmu jūgu. Uztici savas rūpes Dievam un Viņš gādās par tevi!

Rīta Brokastis – Nepagursti darīt labu!

Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Nepiekūsti darīt labu. Tie, kas nepagurst, bet dara labas lietas, arī pļaus labas lietas. Mēs esam Dieva sūtņi šeit virs zemes. Dari patiesi labas garīgas lietas. Pastāsti evaņģēliju...

Rīta Brokastis – Dievs mūs visur vada uzvarā!

Dievs mūs visur vada uzvarā. Neatkarīgi no tavas atrašanās vietas un apstākļiem, Dievs tevi vada. Dievs mūs vada ne tikai labajās vietās, bet arī tur, kur ir grūti. Dievs mūs vada Kristus uzvaras gājienā!

Rīta Brokastis – Ļauj Jēzum valdīt!

Lai Jēzus tavā dzīvē varētu valdīt, Viņam ir jābūt tavam Kungam. Tas nozīmē, ka mēs Viņam paklausām un rīkojamies, kā Viņš liek. Kristus autoritāte tavā dzīvē.

Rīta Brokastis – Dieva likumi vēl joprojām darbojas!

Lai kādi arī būtu apstākļi, Dievs savu attieksmi, pozīciju un uzticību pret mums nemaina. Dieva likumi aizvien darbojas un Dieva Vārds ir nemainīgs.

Rīta Brokastis – No mācītāja sirds!

Noliec nastu pie Kristus kājām. Lūdziet par saviem brāļiem un māsām, īpaši par tiem, kas ir grūtā situācijā. Pacel savu ticības līmeni un mērķus.

Rīta Brokastis – Sveiciens Augšāmcelšanās svētkos!

Tie, kas ir Kristu ir augšāmcēlušies, lai domā par lietām, kas nāk no augšas.

Rīta Brokastis – Mūsu spēks Kristus nāvē!

Ar Kristu esam miruši, bet līdz ar Viņu arī augšāmcelti.

Rīta Brokastis – Svētīsim sevi Tam Kungam!

Dieva meklēšanas un sevis pārbaudīšanas laiks. Svētdzīve. Nodošanās Kristum. Līdz ar Kristu esam miruši, tādēļ kopā ar viņu arī ceļamies jaunai dzīvei.

Rīta Brokastis – Meklēsim to Kungu vienmēr!

Ar Jēzus asinīm esam atbrīvoti no maitātāja. Lūdziet un jums taps dots! Dievs iniciatīvu uztic mums. Meklē, klaudzini un tu saņemsi atbildi. Meklē Viņa spēku, vaigu un klātbūtni.

Rīta Brokastis – Nekādas pazudināšanas!

Kristū Jēzū mums vairs nav nekādas pazudināšanas. Pieņem Jēzus vārdus savai dzīvei. No ticības uz ticības, no spēka uz spēku.

Rīta Brokastis – Neraksti savu evaņģēliju!

Nesāc tulkot pats savu Bībeli. Evaņģēlijs ir ļoti tīrs un skaidrs. Balts ir balts un melns ir melns. Viss, kas nāk no Dieva ir labs, tīkams un pilnīgs. Iekrampējies Dieva Vārdā un turies pie tā. Evaņģēlijs ir par pest...

Rīta Brokastis – Seko instrukcijām!

Bībele ir dzīves instrukcija. Neļausim, lai velns mūs piemāna un iedzen depresijā. Dievišķā kārtība māca cerēt, ka būs labāk.

Rīta Brokastis – Baudi Svētā Gara klātbūtni!

Nosacījumi Svētā Gara klātbūtnei. Cik liels ir Jēzus, kas ir tevī? Personīgas sadraudzība ar Jēzu.

Rīta Brokastis – Ak, šie vieglie pārbaudījumi!

Grūtības, salīdzinot ar to, ko mēs iegūstam, ir vieglas. Dieva Vārds saka, ka mūs var piemeklēt tikai cilvēcīgi pārbaudījumi. Pārbaudījums, kā iespēja pacelties augstāk.

Rīta Brokastis – Pāvila attieksme pret dzīvi!

Lai kādas grūtības Pāvils piedzīvotu, viņš nekad nesarūgtinājās, nebija depresijā un neizdega. Pāvila mīlestība pret Jēzu viņu padarīja tādu, kā mēs viņu iepazīstam Bībelē.

10 no 12« Sākums...89101112