Tagi: Vilnis Gleške

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Ņem visu, ko vēlies! | Vilnis Gleške

Ņem visu, ko vēlies! | Vilnis Gleške | 23.06.2013. Bībelē ir teikts, ja tu tici Jēzum Kristum, tad visu, ko tu ticībā lūgsi, to arī dabūsi. Mateja 21:22 Ieejot Dieva pagalmā nestāvi malā, bet ņem ticībā visu, ko...

Brīnums tavas Ticības attālumā! | Vilnis Gleške

Brīnums tavas Ticības attālumā | Vilnis Gleške | 16.06.2013. Ticība ir mūsu pozitīva reakcija uz to, ko Dievs jau ir izdarījis. Vai tu tici, ka vari piedzīvot brīnumu?

Paliec žēlastībā! | Vilnis Gleške

Paliec žēlastībā! | Vilnis Gleške | 09.06.2013. Lai arī cik izglītoti mēs būtu Dieva Vārdā, mums ir grūti aptvert kādu dārgu Pestīšanas darbu Dievs Golgātā mūsu dēļ izdarīja.

Žēlastība un Ticība | Vilnis Gleške

Žēlastība un Ticība | Vilnis Gleške | 02.06.2013. Žēlastības un Ticības sadarbība. Ticības un žēlastības balanss. Žēlastība ir mūsu nepelnīta Dieva labvēlība pret mums. Ticība ir mūsu pozitīva atbilde uz Dieva žēla...

Pasaki man, kas ir tavi draugi | Vilnis Gleške

Pasaki man, kas ir tavi draugi | Vilnis Gleške | 31.05.2013. Kas ir tie cilvēki, kas ir ap tevi? Vai tev apkārt ir cilvēki, kas tevi ceļ un iedrošina? Vai tu pats esi tāds, kurš atbalsta un iedrošina savus draugus?

Bez maksas saņēmuši, bez maksas dodiet! | Vilnis Gleške

Bez maksas saņēmuši, bez maksas dodiet! | Vilnis Gleške | 19.05.2013. Kad tu pieņēmi Jēzu savā sirdī, tu saņēmi tik daudz! Ieraugi ticībā, kas tev ir dots un lieto to, lai aizsniegtu un dotu no tā citiem cilvēkiem.

Stipra ģimene, vesela valsts! | Vilnis Gleške

Stipra ģimene, vesela valsts! | Vilnis Gleške | 12.05.2013. Stipras ģimenes veido stipru valsti. Ģimene ir Dieva brīnums. Ja ģimene ir vienota garā, tā ir nesalaužama. Šodien tik ļoti ir nepieciešamas stipras ģimen...

Rīt tas maksās ļoti dārgi! | Vilnis Gleške

Rīt tas maksās ļoti dārgi! | Vilnis Gleške | 05.05.2013. Šobrīd vēl ir laiks, kad tu vari piepildīt to, ko Dievs tev ir uzticējis, bez maksas. Pienāks diena, kad tev būs jāmaksā dārga cena, lai kļūtu par Kristus li...

Man ir dots prieka avots! | Vilnis Gleške

Man ir dots prieka avots! | Vilnis Gleške | 28.04.2013. Tev ir dots pats lielākais prieka avots, kāds ir iedomājams! Tu vienmēr vari smelt patiesu prieku Dievā.

Rīta Brokastis – Ticība vienmēr runā!

Apliecināšanas nozīme kristieša dzīvē. Notiks tas, ko mēs runājam. Nākamo lietu pasludināšana. Regulāras lūgšanas. Lūgšana un Dieva Vārda sludināšana. Dieva darba darīšana.

Rīta Brokastis – Iepazīsti Dievu un prasi

Dievs aicina mūs tuvāk pie sevis. Sadraudzība ar Dievu. Personīgas attiecības ar Dievu.

Rīta Brokastis – Mēs varam palīdzēt

Kā lai Dievs izdara izmaiņas, ja kristieši iet vienā straumē ar pasauli? Nedziedi līdzi pasaulei! Cilvēki ir izsalkuši pēc cerības. Esi tas, kurš sēj ticību, stiprus, iedrošinošus, labus vārdus. Stipriniet un dodiet c...

Rīta Brokastis – Viņa roka nav par īsu

Mūsu nākotne ļoti lielā mērā ir atkarīga no mums pašiem. Dievam roka nav palikusi par īsu, lai palīdzētu. Nevelc svešu jūgu. Neseko bezdievīgo padomam. Nedzīvo kā pasaule! Nesēdi pāļātāju pulkā. Vai tavs pāļātāju pulk...

Rīta Brokastis – Nevilksim svešu jūgu

Uzņemies to jūgu, ko Tas Kungs tev ir devis. Krati nost no sevis neticības, kūtruma, drūmuma un dusmu jūgu. Uztici savas rūpes Dievam un Viņš gādās par tevi!

Rīta Brokastis – Nepagursti darīt labu!

Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Nepiekūsti darīt labu. Tie, kas nepagurst, bet dara labas lietas, arī pļaus labas lietas. Mēs esam Dieva sūtņi šeit virs zemes. Dari patiesi labas garīgas lietas. Pastāsti evaņģēliju...

Rīta Brokastis – Dievs mūs visur vada uzvarā!

Dievs mūs visur vada uzvarā. Neatkarīgi no tavas atrašanās vietas un apstākļiem, Dievs tevi vada. Dievs mūs vada ne tikai labajās vietās, bet arī tur, kur ir grūti. Dievs mūs vada Kristus uzvaras gājienā!

Rīta Brokastis – Ļauj Jēzum valdīt!

Lai Jēzus tavā dzīvē varētu valdīt, Viņam ir jābūt tavam Kungam. Tas nozīmē, ka mēs Viņam paklausām un rīkojamies, kā Viņš liek. Kristus autoritāte tavā dzīvē.

Rīta Brokastis – Dieva likumi vēl joprojām darbojas!

Lai kādi arī būtu apstākļi, Dievs savu attieksmi, pozīciju un uzticību pret mums nemaina. Dieva likumi aizvien darbojas un Dieva Vārds ir nemainīgs.

Rīta Brokastis – No mācītāja sirds!

Noliec nastu pie Kristus kājām. Lūdziet par saviem brāļiem un māsām, īpaši par tiem, kas ir grūtā situācijā. Pacel savu ticības līmeni un mērķus.

Rīta Brokastis – Sveiciens Augšāmcelšanās svētkos!

Tie, kas ir Kristu ir augšāmcēlušies, lai domā par lietām, kas nāk no augšas.