Informācija

Dieva Vārds ir personīgs | no cikla “Dieva Vārds & Ticības spēks” #3
Sludina Lilita Vilka

Lai Dieva Vārds mūsu dzīvēs būtu dzīvs, tam ir jānokļūst mūsu sirdīs. Lai tas nokļūtu mūsu sirdīs, mums ir jābūt ciešā kontaktā ar Jēzu. Esot Dieva tuvumā, Viņš mūs katru piemēro tam aicinājumam, uzdevumam, kādam esam aicināti. Dievs runā uz mums personīgi, tieši tāpēc mums katram ir vajadzīgas personīgas attiecības ar Viņu!

Sējējs sēj Vārdu | no cikla “Dieva Vārds & Ticības spēks” #1
Dzīvā ticība| no cikla “Dieva Vārds & Ticības spēks” #2

Seko mums:
http://www.facebook.com/priekavests
http://www.twitter.com/priekavests