Informācija

“Savienojuma punkts” ir vieta, kurā svētdienā piedzīvotais Vārds tiek savienots ar mūsu ikdienu. Tā ir vieta, kur dažādi kalpotāji pārrunā svētdienā dzirdēto Vārdu, un meklē ceļus, kā šo Vārdu lietot praktiski ikdienā.

Šajā reizē mācītāja Līga Gleške un Olita Karaševska pārrunā dievkalpojumu “Dzīvības un svētības pravietis”, kuru pilnā garumā vari noskatīties draudzes TV lapā.

“Savienojuma punkts” ir skatāms Facebook tiešraidē katru otrdienas rītu plkst. 8:00 draudzes Facebook lapā.

Kategorija:

Uncategorized