Informācija

Bez cieņas nav svētības | no cikla “Attiecības un ģimene” #1
Vilnis Gleške

Cieņas pilna attieksme ir atmosfēra, kurā tu atraisi svētības pār savu dzīvi.  Ja tu cieni savus vecākus, vadītājus, mācītājus, apkārtējos kalpotājus, tu atraisi iespēju Dievam svētīt tevi caur šiem cilvēkiem.

Seko mums:
http://www.facebook.com/priekavests
http://www.twitter.com/priekavests