Informācija

Jautrākais un Dieva Vārda piepildītākais 2016. gada vasaras piedzīvojums bērniem un pusaudžiem. 5 aizraujošas piedzīvojumiem bagātas dienas ar Bībeles studijām, sporta aktivitātēm, rotaļām, spēlēm, radošajām darbnīcām, grupu darbiem, ugunskura vakariem un pārgājieniem. Nometne norisinājās Siguldā, atpūtas kompleksā “Brūveri” no 27.jūnija līdz 1.jūlijam.