Informācija

Uzņēmēju delegācijas ekskursija pa jaunā draudzes nama telpām. Būvdarbu vadītāja ziņojums par līdz šim paveikto. Uzņēmēju liecības par ieguldījumu draudzes nama celtniecībā un turpmākajiem plāniem.