Informācija

Izmanto savas Bērna tiesības! Tev ir dota vēl viena diena, lai iepazītu savu Debesu Tēvu un dzīvotu kā Dieva Bērns.