Informācija

Šodien ir tā diena, kad mēs veidojam savu dzīvi. Tavu uzvaru mērīs ne tikai pēc tā, ko tu izbaudīji, bet lielā mērā pēc tā, ko tu atteicies izbaudīt. Uzvarētāja brokastis pasniedz Armīns Tīrons.