Informācija

Ja vien mēs satversim un noticēsim Dieva mīlestībai, tā izmainīs mūsu dzīvi.