Informācija

Ja tu esi Jēzū Kristū, tu esi jauns radījums. Tu neesi nolemts savam vakardienas grēkam, egoismam, ātrajām dusmām utt. Tu esi spējīgs mainīties!