Informācija

Dievs mūs ir tērpis spēkā, skaistumā un gudrībā. Mēs esam svētīti visā, ko mēs darām, ja atrodamies tajā zemē, ko Dievs mums ir devis. Uzvarētāja brokastis pasniedz Agnese Baumane.