Informācija

Ja daudz ir dots… | Vilnis Gleške | 05.10.2014.
Visas tavas spējas ir Dieva dotas. Jautājums – ko tu ar tām dari? Ja Dievs kaut ko dod, tas ir ar konkrētu mērķi, un Dievs par to prasīs norēķinu. Un mums ir visas spējas paveikt to, ko Dievs uzticējis. Jo, ja Vecās derības cilvēki varēja, tad mēs, kuri esam Jaunās derības – žēlastības cilvēki, kuriem caur Jēzu ir dots VISS, arī spējam.

Paklausi un dari!

“..Jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs.” – Lūkas 12:48

Seko mums:
http://www.facebook.com/priekavests
http://www.twitter.com/priekavests